Strona głównaRekrutacjaRekrutacja
Rekrutacja Data aktualizacji: 2012-12-12
Rekrutacja do projektu rozpocznie się w styczniu 2013r.

Grupa docelowa:
  • mieszkańcy podregionu bytomskiego tj. Bytomia, Piekar Śląskich, powiatu tarnogórskiego lub lublinieckiego,
  • osoby, które w ostatnich 12 miesiącach nie prowadziły działalności gospodarczej,
  • osoby zwolnione z przyczyn zakładu pracy, które pozostają bez pracy w okresie ostatnich 6 m-cy przed przystąpieniem do projektu lub osoby przewidziane do zwolnienia/ zagrożone zwolnieniem z pracy z przyczyn niedotyczących pracownika

Grupę preferencyjną projektu stanowią kobiety (min. 50% uczestników).

I etap rekrutacji:
  • złożenie formularza rekrutacyjnego wraz z załącznikami

Oceny formularzy rekrutacyjnych dokona Komisja Rekrutacyjna wg karty oceny formularza rekrutacyjnego, zgodnie z regulaminem rekrutacji.
 
II etap rekrutacji:
  • test kompetencji (predyspozycji zawodowych)
  • rozmowy rekrutacyjne z doradcą zawodowym w zakresie predyspozycji do samodzielnego założenia i prowadzenia działalności gospodarczej oraz posiadanej w tym zakresie wiedzy merytorycznej.

Ostateczny wybór uczestników projektu dokonany zostanie przez Komisję Rekrutacyjną na podstawie dokumentacji aplikacyjnej oraz wyników rozmów i testu kompetencji.

Dokumenty rekrutacyjne można skłądać w terminie 16 - 31 styczeń 2013r.


Pliki do pobrania:
Pobierz: regulamin rekrutacji wfts Plik: 7_regulamin_rekrutacji_wfts.doc (Rozmiar pliku: 478.5 KB)
Pobierz: zal 1 formularz rekrutacyjny Plik: 7_zal_1_formularz_rekrutacyjny.doc (Rozmiar pliku: 429 KB)
Pobierz: zal 2 oswiadczenie o o niekaralnosci kara dostepu do srodkow Plik: 7_zal_2_oswiadczenie_o_o_niekaralnosci_kara_dostepu_do_srodkow.doc (Rozmiar pliku: 266 KB)
Pobierz: zal 3 oswiadczenie o zamieszkaniu Plik: 7_zal_3_oswiadczenie_o_zamieszkaniu.doc (Rozmiar pliku: 267.5 KB)
Pobierz: zal 4 karta weryfikacji formularza rekrutacyjnego Plik: 7_zal_4_karta_weryfikacji_formularza_rekrutacyjnego.doc (Rozmiar pliku: 349.5 KB)
Pobierz: zal 5 umowa o udzielenie wsparcia szkoleniowo doradczego Plik: 7_zal_5_umowa_o_udzielenie_wsparcia_szkoleniowo_doradczego.doc (Rozmiar pliku: 433.5 KB)
Pobierz: zal 6 formularz diagnozy potrzeb szkoleniowych Plik: 7_zal_6_formularz_diagnozy_potrzeb_szkoleniowych.doc (Rozmiar pliku: 274.5 KB)
Pobierz: zal 7 deklaracja uczestnictwa w projekcie Plik: 7_zal_7_deklaracja_uczestnictwa_w_projekcie.doc (Rozmiar pliku: 267.5 KB)