Sala konferencyjno-szkoleniowa
Strona główna:»Inkubator»Aktualności
Aktualności

Harmonogram składania wniosków 2012 r.

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka


Kluczową rolą Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka jest wsparcie rozwoju innowacyjnych przedsiębiorstw oraz konkurencyjności polskiej gospodarki. W ramach PO IG dotowane będą projekty innowacyjne w skali kraju lub na poziomie międzynarodowym. Mają być one związane głównie z zastosowaniem nowych rozwiązań technologicznych, produktów, usług czy organizacji. Zadaniem programu jest ułatwienie dostępu do finansowania innowacyjnych przedsięwzięć podejmowanych przez małe i średnie przedsiębiorstwa (MSP).

Konsultanci PARP są do dyspozycji od poniedziałku do piątku
w godzinach od 10:00 do 16:00 pod numerami telefonów:
022 432 89 91 do 93 oraz 0 801 33 22 02

Pytania można zadawać również drogą poczty elektronicznej na adres: info@parp.gov.pl


www.poig.parp.gov.pl

 

 

Działanie/ poddziałanie

Data ogłoszenia konkursu

Data rozpoczęcia naboru

Termin ukończenia naboru

Alokacja

Wsparcie na pierwsze wdrożenie wynalazku - pilotaż

25 maja 2012 r.

27 sierpnia 2012 r.

14 września 2012 r.

616 184 623 PLN

5.1 wspieranie powiązań kooperacyjnych o znaczeniu ponadregionalnym

27 sierpnia 2012 r.

10 września 2012 r.

Nabór ciągły do 31 grudnia 2012 r.

150 mln PLN (ostateczna wysokość alokacji uzależniona bedzie od kwoty alokacji zakontraktowa- nej w ramach 2 konkursów zorganizowa- nych w 2011 r.)

5.4.1 wsparcie na uzyskanie/realizację ochrony własności przemysłowej

21 maja 2012 r.

4 czerwca 2012 r.

Nabór ciągły do 31 grudnia 2012 r.

35 mln PLN

6.1 paszport do eksportu

I.runda
21 maja 2012 r.

4 czerwca 2012 r.

22 czerwca 2012 r.

108 mln PLN

II.runda
23 lipca 2012 r.

6 sierpnia 2012 r.

24 sierpnia 2012 r.

108 mln PLN

III.runda
15 października 2012 r.

29 października 2012 r.

16 listopada 2012 r.

108 mln PLN

8.1 wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej

I.runda
12 marca 2012 r.

 26 marca 2012 r.

 20 kwietnia 2012 r.

143,9 mln PLN

II.runda
9 lipca 2012 r.

 23 lipca 2012 r.

 17 sierpnia 2012 r.

143,9 mln PLN

III.runda
5 listopada 2012 r.

 19 listopada 2012 r.

 14 grudnia 2012 r.

143,9 mln PLN

8.2 wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu b2b

I.runda
23 stycznia 2012 r.

 6 luty 2012 r.

 2 marca 2012 r.

389,6 mln PLN

II.runda
28 maja 2012 r.

 11 czerwca 2012 r.

 7 lipca 2012 r.

389,6 mln PLN

III.runda
1 października 2012 r.

 15 października 2012 r.

 9 listopada 2012 r.

389,6Pozostałe wiadomości
Aktualne projekty:
    Realizacja: Organic Studio
    Inkubator Przedsiębiorczości Sp. z o.o.
    ul. Sienkiewicza 49, 42-600 Tarnowskie Góry / tel.: (032) 393 29 52, fax. (032) 393 29 50
    Licznik odwiedzin: 1623086