Sala konferencyjno-szkoleniowa
Strona główna:»Inkubator»Aktualności
Aktualności
07/01/2008
Przetarg
Informujemy, że wniosek do ZPORR w działaniu 3.3.2 pn. „Inkubator Przedsiębiorczości – rozwój w korzystnych warunkach” będzie sfinansowany. W ramach tego wniosku planujemy w przyszłym roku wykonanie parkingu, wykonanie oddzielnego wjazdu na teren Inkubatora bezpośrednio z ulicy Sienkiewicza, nowego wejścia do budynku Inkubatora, wymianę okien, naprawy dachów.W związku z powyższym założyciel Inkubatora Przedsiębiorczości Sp. z o.o. :
Powiat Tarnogórski

42 - 600 Tarnowskie Góry
ul. Karłuszowiec 5
tel. 032-381-37-11, fax 032-381-37-27
www.powiat.tarnogorski.pl; e-mail: zamowienia@tarnogorski.pl

Ogłasza przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej nie przekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11, ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych na:
„Inkubator Przedsiębiorczości – rozwój w korzystnych warunkach. Opracowanie dokumentacji i wykonanie robót modernizacji budynku biurowego i budynku hali wraz z zagospodarowaniem terenu Inkubatora w Tarnowskich Górach przy ul. Sienkiewicza 49”
Kody CPV: 74232000-4 (usługi inżynieryjne w zakresie projektowania) oraz 45000000-7 (roboty budowlane)

Zakres przedmiotu zamówienia:
Opracowanie dokumentacji modernizacji budynku biurowego i budynku hali oraz zagospodarowanie terenu nieruchomości na potrzeby Inkubatora Przedsiębiorczości w Tarnowskich Górach przy ul. Sienkiewicza 49 wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę oraz wykonanie robót budowlanych na podstawie opracowanej w ramach zamówienia dokumentacji. Szczegółowy zakres rzeczowy zamówienia opisany jest w specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) oraz w programie funkcjonalno – użytkowym stanowiącym załącznik do SIWZ.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać w Starostwie Powiatowym w Tarnowskich Górach, ul. Karłuszowiec 5, w Wydziale Organizacyjnym (pok. 101, I piętro). Istnieje możliwość przesłania specyfikacji za pośrednictwem poczty, po uprzednim otrzymaniu pisemnego wniosku o jej przekazanie. Specyfikacja jest bezpłatna. SIWZ będzie zamieszczona na stronie: http://www.bip.tarnogorski.pl/

Zapraszamy firmy budowlane do więcia udziału w przetargu.

Pozostałe wiadomości
Realizacja: Organic Studio
Inkubator Przedsiębiorczości Sp. z o.o.
ul. Sienkiewicza 49, 42-600 Tarnowskie Góry / tel.: (032) 393 29 52, fax. (032) 393 29 50
Licznik odwiedzin: 1608943