Strona główna»
Aktualności
Dokumenty do umowy PWP
2018-07-17 13:14:10
Dokumenty niezbędne do podpisania umowy na udzielenie wsparcia pomostowego przedłużonego stanowią załącznik do niniejszej informacji oraz znajdują się  w zakładce "dokumenty do pobrania".
W załączniku zamieszamy listę rankingową ocenionych wniosków o przedłużone wsparcie pomostowe wraz z przyznaną kwotą dofinansowania.
Wszystkie wnioski zostały ocenione pozytywnie i tym samym wszyscy uczestnicy projektu zostali rekomendowani do otrzymania  wsparcia pomostowego przedłużonego.
Pozostałe wiadomości
Nasze projekty
Inkubator Przedsiębiorczości Sp. z o.o. ul. Sienkiewicza 49, 42-600 Tarnowskie Góry