Strona główna»
Przedłużenie okresu rekrutacji do projektu
Wydłużamy termin rekrutacji do 16 lipca br. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do kontantu z biurem projektu.
 
Rekrutacja będzie prowadzona w ramach:
1. Ścieżki podjęcia pracy (SPP):
 - zapisy na szkolenia i doradztwo w zakresie zakładania własnej firmy, kurs języka angielskiego oraz kurs komputerowy.
2 . Ścieżki samozatrudnienia (SZZ)
- zapisy na szkolenia i doradztwo w zakresie zakładania działalnosci gospodarczej wraz z uzyskaniem wsparcia finansowego na załozenie własnej firmy w wysokosci 23 000 zł .

 Formularz rekrutacyjny wraz z wymaganymi załącznikami należy dostarczyć do biura projektu.

Formularze zgłoszeniowe oraz regulamin rekrutacji dostępne poniżej:
Ścieżka Podjęcia Pracy (SPP)
Ścieżka Samozatrudnienia (SZZ)
Inkubator Przedsiębiorczości Sp. z o.o. ul. Sienkiewicza 49, 42-600 Tarnowskie Góry