Strona główna»
Rekrutacja do projektu!
Szanowni Państwo,  informujemy o ekrutacji do projektu.  
Nabór dokumentów rekrutacyjnych będzie miała miejsce w terminie: 23 maj - 30 czerwiec 2017r.
Rekrutacja będzie prowadzona w ramach:
1. Ścieżki podjęcia pracy (SPP):
 - zapisy na szkolenia i doradztwo w zakresie zakładania własnej firmy, kurs języka angielskiego oraz kurs komputerowy.
2 . Ścieżki samozatrudnienia (SZZ)
- zapisy na szkolenia i doradztwo w zakresie zakładania działalnosci gospodarczej wraz z uzyskaniem wsparcia finansowego na załozenie własnej firmy w wysokosci 23 000 zł .

 Formularz rekrutacyjny wraz z wymaganymi załącznikami należy dostarczyć do biura projektu. Jednocześnie informujemy, że z dniem 15 maja br. obowiązuje zaktualizowana wersja regulaminu rekrutacji w ramach ściezki podjęcia pracy (SPP).

Regulamin rekrutacji wraz z załącznikami:
Ścieżka Podjęcia Pracy (SPP)
Ścieżka Samozatrudnienia (SZZ)

Inkubator Przedsiębiorczości Sp. z o.o. ul. Sienkiewicza 49, 42-600 Tarnowskie Góry