Strona główna»
Aktualności
Inkubator Przedsiębiorczości Sp. z o.o. ogłasza nabór Wniosków o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego  w ramach projektu „Inkubator sukcesu - wsparcie przedsiębiorczości” realizowanego w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Budżetu Państwa w ramach osi priorytetowej: VII. ... [więcej »]
Informujemy, że w wyniku oceny merytorycznej 15 biznesplanów, dokonanej przez oficerów niezależnych, wszystkie złożone biznesplany zostały ocenione pozytywnie i rekomendowane do otrzymania dofinansowania na rozwój przedsiębiorczości. Poniżej publikujemy listę rankingową biznesplanów rekomendowanych do ... [więcej »]
Pozostałe wiadomości
Nasze projekty

Inkubator Przedsiębiorczości Sp. z o.o. ul. Sienkiewicza 49, 42-600 Tarnowskie Góry