Strona główna»
Aktualności
Inkubator Przedsiębiorczości Sp. z o.o. ogłasza nabór do projektu „Inkubator sukcesu - wsparcie przedsiębiorczości” realizowanego w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Budżetu Państwa w ramach osi priorytetowej: VII. Regionalny rynek pracy, działanie: 7.3. Wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności ... [więcej »]
Publikujemy Państwu Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości wraz z załącznikami.

W związku z realizacją projektu „Inkubator sukcesu - wsparcie przedsiębiorczości” w ramach działania: : 7.3. Wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej, poddziałanie: 7.3.3. ... [więcej »]
Pozostałe wiadomości
Nasze projekty

Inkubator Przedsiębiorczości Sp. z o.o. ul. Sienkiewicza 49, 42-600 Tarnowskie Góry